Aort darlığı nedir?

Aort darlığı nedir?

Aort kapağı vücuda kanı pompalayan sol karıncık (sol ventrikül) ile kalpten ayrılan ana atardamar (aort damarı) arasında bulunan kalp kapağıdır. İnsan yaşlandıkça bu kapağın yapısının bozulmasına ve kireçlenmesine bağlı olarak daralmasına aort darlığı denilmektedir. Çocuklukta geçirilen romatizmal ateş hastalığına ya da doğuştan var olan kapağın yapısal bozukluklarına bağlı olarak daha erken yaşlarda da aort kapak darlığı gelişebilmektedir. Ciddi aort darlıklarında ana atardamara atılan kan miktarı belirgin olarak azalmakta ve buna bağlı olarak hastada göğüs ağrısı, bayılma ve nefes darlığı yakınmaları görülebilmektedir. Bu yakınmaların ortaya çıkmasından sonra ortalama yaşam süresi 3 yıldan daha azdır. 
Aort kapak darlığının tedavisi kalp ameliyatı ile kapağın değiştirilmesi veya onarılmasıdır. Bununla birlikte kalp ameliyatı yapılamıyan hastalarda kapağın balonla genişletilmesi gerekebilir. Bu onarımın yararları yaklaşık 6-12 ay kadar sürer. Bu işlem yalnızca hastanın kapağının darlığından ileri gelen problemlerini rahatlatmak amacı ile yapılır. Hastalığı ortadan kaldırıcı uzun dönem tedavi şekli değildir. Bu işlem hastalara ancak kalp kapak ameliyatı için "uygun hasta" değiller ise yapılmaktadır.

İşlem öncesinde dikkat edilecek hususlar nelerdir?

İşlemden bir gece önceden itibaren aç kalınması gereklidir (ilaçlarınızı az miktarda su ile alabilirsiniz). Girişim yapılacak bölgenin, özellikle her iki kasığın traşlanması lazımdır. Bayan hastaların hamilelik şüphesi taşımamaları gereklidir.

Aort kapağını balonla genişletme işlemi nasıl yapılır?

Hastanın kasığı antiseptik sıvılarla temizlenir. Kasık bölgesine o bölgeyi uyuşturmak için lokal anestezik madde enjekte edilir. Uyuşma sağlandıktan sonra iğne ile kasık bölgesinden geçen atardamara girilir. Özel bir teknikle iğnenin girdiği yere işlem boyunca kalacak ve işlem sonunda çıkarılacak olan ve balonun ilerletilebileceği bir plastik boru sistemi yerleştirilir. Uzun bir kılavuz tel kapağa gelinceye kadar damar boyunca kalbe doğru ilerletilir. Doktor teli görmek için röntgen ışınından yararlanan bir cihaz (skopi) kullanır. Tel doğru yere yerleştirildikten sonra balon tel üzerinden ilerletilerek daralmış olan kapağın içine yerleştirilir ve şişirilir. Böylece kapak mümkün olduğunca genişletilir. Balon birkaç kez şişirilebilir. İşlemin sonunda kılavuz tel ve balon çıkarılır. Kasığa yerleştirilmiş olan plastik boru sistemi de bir müddet sonra çıkarılır ve girişim yapılan bölgeye bir süreliğine baskı yapılarak kum torbası konur.

Aort kapağını balonla genişletme uygulaması istenmeyen olaylara yol açabilir mi, işlemin riski nedir?

Bu işlemin riski kalbin pompalama gücüne, genel sağlık durumuna ve diğer organların ne kadar sağlıklı olduğuna bağlıdır. Bu işlemde ölüm ve maluliyet riski kardiyoloji alanında kullanılan diğer tanısal ve tedavi edici yöntemlere göre daha yüksektir. Kalp krizi gelişmesi, aort kapağı / damarında ya da sol karıncıkta yırtılmalar meydana gelmesi % 2 oranında görülebilir. İşleme bağlı olarak felç gelişmesi riski % 4 civarındadır. İşleme bağlı ölüm oranı ise % 2-10 arasında değişmektedir.

Kaynak: https://www.tkd.org.tr