ABLASYON

Ablasyon nedir?

Kalp birçok organdan farklı olarak elektriksel uyarı oluşturma ve iletme özelliğine sahip bir organdır ve kendine has bir elektrik sistemi vardır. Kalbin elektrik sistemi bir evin veya makinanın elektrik sistemine benzetilebilir. İnsan kalbinin elektrik sisteminde oluşan sonunlar karşımıza ritim bozuklukları (Aritmi) olarak çıkarlar.

Ablasyon işlemi ritim bozukluklarının tedavisinde kullanılan bir girişimsel yöntemdir. Halk arasında bu işlem sıklıkla "yakma" tedavisi olarak isimlendirilmektedir.

Ritim bozukluklarının önemli bir kısmında ilaç tedavileri genellikle baskılayıcı etkide olup sürekli kullanılmak zorunda kalınır ve hastalığı iyileştirmeyip sadece baskılama veya sıklığını azaltmaya yarar. Ablasyon bu hastalarda aşağıda detayları verilen aritmi tiplerinde önemli bir hasta grubunda kesin iyileştirici tedavi olanağı sağlayabilir. Ancak buradan her ritim bozukluğu için ablasyon uygun seçenektir anlamı çıkmamalıdır.

Ablasyon için daha ayrıntılı bilgi almak veya bu işlemi yaptırmak için Prof. Dr. İlyas Atar’ın kliniği ile iletişime geçebilirsiniz

Bu işlemde bir damar yolu aracılığıyla kalp içine ilerletilen özelleşmiş kateterler kullanılarak, kalp içinde ritim bozukluğuna neden olan odağın farklı enerjilerin uygulanması ile ortadan kaldırılması amaçlanmaktadır. Ablasyon işlemlerinde radyofrekans (RF, yakma), krio (Dondurarak), PFA (pulsed field ablasyon), lazer ve ultrason enerjileri kullanılabilmektedir.

 

Ablasyon nasıl yapılır?

Bu işlem sıklıkla lokal anestezi altında yani sadece damara girilen bölgenin uyuşturulduğu ve hastanın uyanık olduğu, bazen de sedasyon veya genel anestezi altında yapılan bir girişimsel müdahaledir.

İşlem süresi hastanın ablasyon yapılması nedeni olan aritmi tipi ve ablasyon yöntemine bağlı değişebilmektedir. Bu süre sıklıkla 1-1,5 saat civarı olmakla birlikte 30 dk – 4 saat arası olabilir.

Bu işlemde sıklıkla kasık bölgesinde yer alan bacak ana toplar damarımız olan femoral ven ve gerek görüldüğünde atar damarımız femoral arter aracılığıyla kalp içine ilerletilen elektrodlar yani uzun makarna kalınlığındaki özel kablolarımız yardımıyla kalp içi elektriksel kayıtlar elde edilerek aritmi odağı saptanır. Daha sonra aritmi ile ilgili olan kalp dokusuna radyofrekans (RF, yakma), krio (Dondurarak), PFA (pulsed field ablasyon), lazer ve ultrason enerjilerinden uygun olanı kullanılanarak aritmiye neden olan durum tedavi edilir. Ablasyon işleminde enerji seçimi ritim bozukluğunun tipine göre belirlenir. Sıklıkla kullanılan enerji tipi radyofrekans ablasyondur.

İşlemden sonra hastanın damarına yerleştirilen damar kılıfları çıkartılıp o bölgeye sıkı bandaj yapılır ve hasta 6 saat kadar süre ile odada işlem yapılan bacağını çok hareket ettirmeden dinlenir ve sonrasında işlem tipine göre aynı gün veya ertesi gün tedavisi planlanarak taburcu edilir.

 

Ablasyon kimlere yapılır? Neden yapılır? Hangi şikayetlerin tedavisinde Ablasyon yapılır

Bugün için ablasyon çak sayıda ritim bozukluğu için ilk ve kesin tedavi seçeneği olarak uygulanmaktadır. Bazı ritim bozukluklarında ise ilaç tedavisi veya diğer tedavilerle sonuç alınamayan durumlarda alternatif veya ek tedavi olarak uygulanmaktadır.

Ablasyon hakkında daha ayrıntılı bilgi almak, rahatsızlığınızın bu yöntemle tedavi edilip edilemeyeceğini öğrenmek için veya bu işlemi yaptırmak için Prof. Dr. İlyas Atar’ın kliniği ile iletişime geçebilirsiniz

 

Ablasyonun en sık yapıldığı ritim bozuklukları aşağıda sıralanmıştır.

 1. Paroksismal Supraventriküler Taşikardi
  1. AVNRT (Atriyoventriküler nodal reentrant taşikardi): Kalbin kulakçığı olan atriyum ile karıncığı olan ventrikül arasında yer alan elektriksel yapı olan AV nodun içindeki kısa devreye bağlı gelişen taşikardidir.
  2. WPW  - AVRT (Wolf Parkisnon White senromu - Atriyoventriküler nodal reentrant taşikardi): Normal koşullar altında kalbin kulakçığı olan atriyum ile karıncığı olan ventrikül arasında yer alan tek elektriksel bağlantı yapan yapı AV noddur. İnsanların %0.1- 0.5’ünde atriyumlar ve ventriküller arasında fazladan elektriksel bağlantılar olur ve bu bağlantılar kısa devreye bağlı gelişen ritim bozukluklarına neden olur.
  3. Atriyal Taşikardi: Kalbin kulakçığı olan atriyum içindeki kısa devreye bağlı gelişen ritim bozukluklarıdır.
 2. Atriyal Fibrilasyon: Kalbin kulakçığı olan atriyum içindeki çoklu kısa devreye bağlı gelişen düzensiz elektriksel aktivite sonucu ortaya çıkan ritim bozukluğudur.
 3. Atriyal Flatter: Kalbin kulakçığı olan atriyum içindeki büyük bir kısa devreye bağlı (sıklıkla triküspit kalp kapağı etrafında) gelişen düzensiz elektriksel aktivite sonucu ortaya çıkan ritim bozukluğudur.
 4. Ventriküler Aritmiler
  1. Ventriküler Taşikardi
  2. Ventriküler Erken Vuru – VES, PVC

 

Ablasyonun riskleri nelerdir?

Ablasyon sırasında da tüm girişimsel işlemlerde olduğu gibi belli riskler mevcuttur. Ablasyon uygulanan ritim bozukluğu tipi, ablasyon yöntemi, hastanın klinik durumuna ve hekimin deneyimine göre risk çok değişebildiğinden hastaya özgü risk değerlendirilmesi yapılır, ancak sıklıkla bu risk çok düşüktür.

 

Ablasyon hakkında daha ayrıntılı bilgi almak, rahatsızlığınızın bu yöntemle tedavi edilip edilemeyeceğini öğrenmek için veya bu işlemi yaptırmak için Prof. Dr. İlyas Atar’ın kliniği ile iletişime geçebilirsiniz